మీ జీవిత భాగస్వామి మోసం చేస్తున్నారని పసిగట్టడం ఎలా?

Posted by:
 

ఆహ్లాదంగా సాగిపోతున్న మీ సంసార జీవితంలో హఠర్త్తుగా మీ జీవిత భాగస్వామి ప్రవర్తన తేడాగా ఉందనే భావన మీకు కలిగిందా,వారిలో మార్పు కనిపించింది.బహుశా వారు మనల్ని మోసం చేస్తున్నారేమో.

1. మార్పును గమనించండి: మీ జీవిత భాగస్వామి ప్రవర్తనలో వచ్చిన మార్పులన్నిటిని గుర్తించాలి. వారు మనతో గడపడానికి కేటాయించే సమయాన్ని తగ్గించుకోవడం, అలాగే బహుమతులు ఇవ్వడం లేదా వంటి చిన్న చిన్న విషయాలను విషయాలలో తేడాలు గమనించాలి.

2. ఐ లవ్ యూ అనే అంశం: వారు మీతో ఐ లవ్ యూ అని అనడం మర్చిపోవచ్చు. లేదా చెప్పకుండానే మానేయవచ్చు ఒకవేళ మీరు చెప్పినా దానికి ప్రతిస్పందించకపోవచ్చు.

3. తికమక పెట్టే అంశాలు(తప్పులు): ఒక్కోసారి వారు తికమక పడి మిమ్మల్ని వేరే పేరుతొ పిలవడం, అలాగే మన పేరు ఏమిటని గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయటం వంటి అంశాలు గమనించాలి.

How to Catch a Cheating Partner

4. ఫోన్(ఆమెది/అతనిది)చెక్ చేస్తే: మీ జీవిత భాగస్వామి ఫోన్ ను చెక్ చేస్తే మన అనుమానాలకి సమాధానం దొరుకుతుంది.
అనుమానం వచ్చనప్పుడు ఒక సారి ఫోన్ డీప్ గా చెక్ చేయండి.

5. అతని/ఆమె రొటీన్ జీవితంలో గమనించండి: వారి రొటీన్ జీవితంలో ఏమి చేస్తున్నారో అనే దానిపై ఓ కన్నేసి ఉంచండి.

6. రహస్యంగా అనుసరించండి: మీకు వారి మీద అనుమానం వచ్చినప్పుడు వారిని రహస్యంగా ఫాలో చేయాలి.

7. స్నేహితులు: వారి స్నేహితులతోను, మీ ఇద్దరి కామన్ ఫ్రెండ్స్ తోనూ టచ్ లో ఉంటూ మాట్లాడుతూ ఉండాలి.

జాగ్రత్తలు/సూచనలు:
1. తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోకండి.
2. వారు మనల్ని మోసం చేస్తున్నారని బాధ పడకండి.
3. వారిని ఒకసారి దండించి ఇక చాలించండి అని అనండి.
4. ప్రతీది కామ్ గా చేయండి.
5. అవసరమైతే ఒక ఫ్రెండ్ సాయం తీసుకోండి.

హెచ్చరికలు:
1. వ్యవహారాన్ని తెగే దాకా లాగకండి.
2. చెడు ఫ్రెండ్ సహాయం మాత్రం తీసుకోకండి.

English summary

How to Catch a Cheating Partner | పడక దొంగలను పట్టుకోవటం ఎలా?

You have a lovely relationship but suddenly you start feeling that something is wrong... you feel your partner has changed! Watch Out! He may be cheating on you.
Write Comments

Subscribe Newsletter
Boldsky ఈ స్టోర్‍