For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

నవరాత్రులు 2019 : ఏడో రోజు కాళరాత్రి దేవి పూజ మరియు మంత్రాల గురించి తెలుసుకుందామా..

|

నవరాత్రి పూజల్లో 7వ రోజు, అశ్విని (సెప్టెంబరు - అక్టోబరు) నెలలో, సప్తమి - తిథి (అనగా అమావాస్య ముగిసిన 7వ రోజు) నాడు వస్తుంది.

దేవత మూర్తి : కాళరాత్రి దేవి (నవరాత్రి 7వ రోజున)

నవరాత్రి స్పెషల్ : గుప్త నవరాత్రి అంటే?

నవరాత్రి యొక్క 7వ రోజున, కాళరాత్రి దేవిని ఆరాధించడం సాధారణ పద్ధతి. ఈ వింత రూపంలో, తల్లి చాలా మండుతున్నట్లు ఉండి, ముదురు ఛాయతో కనిపిస్తుంది. ఆమె పేరులో భాగంగా ఉన్న నిబంధనల బట్టి, ఆమె చీకటికి మరియు సమయానికి ప్రతిరూపంగా ఉందని వెల్లడించబడ్డాయి. ఈ అమ్మవారు ఒక గాడిద మీద ఆసీనురాలై ఉంటుంది. కాళరాత్రి దేవికి నలుగురు చేతులున్నాయి, వీటిలో రెండు చేతులలో మంటని మరియు కత్తులను కలిగి ఉంటాయి. తరువాతి రెండు చేతులలో ఒకటి వెలుగునివ్వటంలో మరియు వరాలను ఇచ్చేదిగా ఉంటుంది.

కాళరాత్రి దేవి యొక్క కథ :

కాళరాత్రి దేవి యొక్క కథ :

దుర్గామాత రాక్షసుల దాడిని ఎదుర్కొన్నప్పుడు, ఆమె బంగారు చర్మంను తొలగిపోయి హింసాత్మక, భీకర మరియు వికర్షణ రూపంతో ఉద్భవించింది ఈ "కాళరాత్రి దేవి అమ్మవారు."

కాళరాత్రి అనగా చీకటి మరియు భయంకరమైనది అని అర్థం. అన్ని దుష్ట శక్తులను, దయ్యాలు, అన్ని ప్రతికూల శక్తులు మరియు భయాలను లొంగదీసుకునేటట్లుగా ఈ అమ్మవారు ఉంటుంది.

ఏదేమైనప్పటికీ, అమ్మవారు తన భక్తులకు ఆశీర్వాదం కలుగ చేయడమే కాకుండా భక్తులను రక్షిస్తుంది కూడా. ఆమె తన భక్తులను ఎల్లప్పుడూ అత్యధిక ఆనందం మరియు సఫలీకృతంతో ఉండాలని ఆశీర్వదిస్తుంది. అందువల్ల ఆమె శుభకరీ అని కూడా పిలుస్తారు.

కాళరాత్రి దేవి ప్రాముఖ్యత :

కాళరాత్రి దేవి ప్రాముఖ్యత :

శని గ్రహాన్ని కాళరాత్రి దేవి పాలిస్తుంది. ఈ అమ్మవారు మంచి, చెడులను రెండింటిని సరిసమానంగా అమలు చేస్తుంది. చెడును శిక్షించి, మంచిని ప్రోత్సహిస్తుంది. అలాగే కృషిని నిజాయితీని ఈ అమ్మవారు గుర్తిస్తుంది. జాతక చక్రంలో శనిగ్రహం యొక్క ప్రభావం వల్ల ఏర్పడే ప్రతికూల పరిస్థితుల నుండి తప్పించుకోవడానికి ఈ అమ్మవారిని ఆరాధించడమే ఖచ్చితమైన మార్గం.

కాళరాత్రి దేవి పూజ :

కాళరాత్రి దేవి పూజ :

ఈ అమ్మవారి పూజ కోసం ఉపయోగించే ఉత్తమ పువ్వులు 'రాత్రి వికసించే జాస్మిన్లు.' అత్యుత్తమమైన భక్తిశ్రద్ధలతో ఈ అమ్మవారిని, నవరాత్రుల్లో 7వ రోజున పూజించడం సంప్రదాయం. గణపతి పూజతో ప్రారంభించి, షోడశోపచారాలతో ఈ అమ్మవారిని పూజించండి. చివరిలో అమ్మవారికి హారతిని ఇవ్వడం ద్వారా పూజ ముగుస్తుంది.

కాళరాత్రి దేవి మంత్రాలు :

కాళరాత్రి దేవి మంత్రాలు :

ఓం దేవి కళారాత్రియే నమః

ఓం దేవి కళారాత్రియే నమః ఎక్వేని జపకర్న్పూర నగ్న ఖరాస్తిత

లంబోష్తి కర్ణిక కర్ణి తైలాభిక్షేషిరిరిని

వాం పాడాలసల్లోహ్లాట కంతల్భుషణా

బర్ధన్ మూర్థం ధ్వజ కృష్ణా కాళరాత్రిభయంకరీ

కాళరాత్రి దేవి ప్రార్థన :

కాళరాత్రి దేవి ప్రార్థన :

ఏకవెణి జపకర్ణపుర నగ్న ఖరస్తిత

లంబోష్థి కర్నికాకర్ణి తైలభ్యక్త శారీరిని

వామపదోలసల్లోహ లతకంటకభుషన

వర్ధన ముర్ధాధ్వజ కృష్ణ కాళరాత్రిభయంకరీ

కాళరాత్రి దేవి స్తుతి :

కాళరాత్రి దేవి స్తుతి :

యా దేవి సర్వభూతేషూ మా కాళరాత్రి రూపేనా సమస్తిత

నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః

నవరాత్రి సమయంలో వాడే తొమ్మిది రంగుల విశిష్టత గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

కాళరాత్రి దేవి ధ్యానం :

కాళరాత్రి దేవి ధ్యానం :

కరాలవందన ఘోరం ముక్తకేశి చతుర్భుజమ్

కాళరాత్రిమ్ కరళింక దివ్యం విద్యుతమల విభూషితామ్

దివ్యం లాహవజ్ర ఖడ్గ వమొఘోర్ధ్వ కరంబుజమ్

అభయం వరదం చైవ దక్షిణధ్ధ్వగః పర్ణికం మమ్

మహమేఘ ప్రభం శ్యామం తక్ష చైవ గర్దభరుధ

ఘోరదంశా కరాలస్యం పినొన్నత పయోధరమ్

సుఖ ప్రసన్న వదన స్మేరన్న సరోరుహం

ఏవం సచియంటాయెత్ కాళరాత్రిమ్ సర్వకం సమృద్దిదాం

కాళరాత్రి దేవి స్తోత్రం :

కాళరాత్రి దేవి స్తోత్రం :

హిమ కాళరాత్రి శ్రీమ్ కరలి చా క్లిం కల్యాణి కలావతి

కలమట కళిదర్పథ్ని కమదిష కుపాన్విత

కమాబిజాజపండ కామబీజస్వరూపిణి

కుమతిఘ్ని కులినర్టినషిని కుల కామిని

క్లీమ్ హ్రిం శ్రిం మంత్రవర్ణేన కలకంటకాఘటిని

కృపమాయి కృపదర కృపాపర కృపగమ

కాళరాత్రి దేవి కవచం :

కాళరాత్రి దేవి కవచం :

ఓం క్లిమ్ మీ హృదయం పాటు పాదౌ శ్రీకలారత్రి

లలాటే సతతం పాటు తుషతగ్రహ నివారిణి

రసనం పాటు కౌమారి, భైరవి, చక్షుషార్భమ

వర్జితను తు స్తనభి యాని చా కవచేన హి

తని సర్వాణి మే దేవిశతతంపాటు స్తంభిని

కాళరాత్రి దేవి పూజ ప్రాముఖ్యత :

కాళరాత్రి దేవి పూజ ప్రాముఖ్యత :

కాళరాత్రి దేవిని, నవరాత్రి 7వ రోజున పూజించడం వల్ల భక్తులలో అన్ని భయాలను తొలగించి పురోగతి మరియు అభివృద్ధికి అన్ని అడ్డంకులను నశింపజేస్తుంది. అమ్మవారు వ్యాధులను నివారించడమే కాక, మానసిక శాంతిని కలుగజేసి మరియు ప్రశాంతతను పెంచుతుంది.

ఈ అమ్మవారు తన భక్తులను మంచితనంతో, శ్రేయస్సుతో ఉండాలని ఆశీర్వదిస్తుంది మరియు భక్తుల యొక్క అన్ని పాపాలను నశింపచేసి, వారిని సరైన మార్గంలో పయనించేలా దారి తీస్తుంది. నవరాత్రి యొక్క ఏడవ రోజును "మహా సప్తమి" అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ రోజున, సరస్వతి పూజ యొక్క చివరి మూడు రోజులు మొదలవుతాయి.

మహిళా కార్ డ్రైవర్:

మహిళా కార్ డ్రైవర్:

మొట్టమొదటి మహిళా కారు డ్రైవర్ నుండి భారతదేశంలో మొట్టమొదటి మహిళా న్యాయవాది వరకు, ముంబై గత శతాబ్దంలో అనేక అద్భుతాలు సాధించింది, స్పష్టంగా ఇది కళలకు సాకార నగరంగా మరియు ఫస్ట్స్ నగరంగా మారింది.

English summary

Navratri 2019: Story And Puja Vidhi Of Devi Kalaratri On Day 7

Kalratri is the seventh manifestation of Goddess Durga. She is worshipped in this form on the seventh day of Navratri. Kalratri is the most fierce form of the Goddess.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Boldsky sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Boldsky website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more