బల్లి మనిషి భవిష్యత్ ను తెలుపుతుందన్న విషయం మీకు తెలుసా

By: Mallikarjuna
Subscribe to Boldsky

బల్లులు సాధారణంగా ఇళ్లలో వుంటాయి. ఇంట్లో లైట్ల వద్ద తిరిగే పురుగులను తిని బతుకు తుంటాయి. బల్లి గురించి చాల అపోహలున్నాయి. ఇది విష పురుగు అని అంటే అది కరవదు గాని అది ఇళ్లలో తిరుగుతుంటుంది గనుక అది ఏదేని ఆహార పదార్థాలలో పడితే దాన్ని తిన్న వారు మరణిస్తారని ప్రజల్లో ఒక ఆపోహ వున్నది. అదే విధంగా బల్లి మన శరీరంపై ఏబాగాన పడితే దానికి ఫలితమేమిటి తెలుసుకునే బల్లి శాస్త్రము కూడా వున్నది.

బల్లి మనిషి భవిష్యత్ ను తెలుపుతుందన్న విషయం మీకు తెలుసా

హిందూ సంప్రదాయాల ప్రకారం బల్లి పైన పడితే దోహంగా భావించి తలకి స్నానం చేస్తారు. వీలు కుదరకపోతే కనీసం పసుపు నీటిని అయినా జల్లుకుంటారు. అదీ కుదరక పోతే కంచిలో బంగారు బల్లిని తాకిన వారిని ముట్టుకుంటారు. మరి బల్లి ఏఏ శరీర భాగాలపై పడితే ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకుందామా... శాస్త్రంలో మగవారికి ఒక విధంగా ఆడవారికి ఒక విధంగా ఉంటుంది . ఆ వివరాలు మీ కోసం స్లైడ్‌ షోలో పొందుపరిచాం.

కంచిలోని బంగారు, వెండి బల్లి వెనుకున్న రహస్యం ఏంటి..?!

సాధారణంగా బల్లి పడితే

సాధారణంగా బల్లి పడితే

శిరస్సు = కలహం

ముఖము నందు =బంధు దర్సనం

కనుబొమ్మల నడుమ = రాజాను గ్రాహం

పై పెదవి =ధన వ్యయం

క్రింది పెదవి = ధన లాభం

ముక్కు చివర =రోగము

కుడి చెవు = దేర్ఘాయువు

ఎడమ చెవి =వ్యాపార లాభం

నేత్రాల యందు = శుభం

సాధారణంగా బల్లి పడితే

సాధారణంగా బల్లి పడితే

గడ్డం నందు =రాజ దండనము

నోటి మీద = ఇస్టాన్న భోజనం

మెడ యందు = పుత్రా జననం

దవడల మెడ =వస్త్ర లాభం

కంఠము నందు = శత్రువు

కుడి భుజం =ఆరోగ్యం

ఎడమ భుజం =స్త్రీ సంభోగం, ఆరోగ్యం

కుడి ముంజేయి = కీర్తి

ఎడమ ముంజేయి =రోగం

హస్తం = ధన లాభం

కనుల మీద =శుభం

చేతి గొళ్ళ యందు = ధన నాశనం

మోకాళ్ళు =స్త్రీ, ధన లాభము

సాధారణంగా బల్లి పడితే

సాధారణంగా బల్లి పడితే

పిక్కల యందు =శుభము

మదములు =శుభము

స్తన భాగం =దోషం

ఉదరం = ధన్య లాభం

రొమ్ము, నాభి = ధన లాభం

పాదం = ప్రయాణం

కాలి గోళ్ళు= నిర్లజ్జ

లింగం = దారిద్యం

జుట్టు కోన =మృత్యువు

దేహము పై పరిగెడితే = దేర్ఘాయువు

మీద పడి, వెను వెంటనే వెళిపోతే, దానంతట అది =మంచిది

మీ ఇంట్లో పదే పదే బల్లి కనిపిస్తే.. దేనికి సంకేతం..?

పురుషులకు

పురుషులకు

తలమీద కలహం

పాదముల వెనక ప్రయాణము

కాలివ్రేళ్లు రోగపీడ

పాదములపై కష్టము

మీసముపై కష్టము

తొడలపై వస్త్రనాశనము

ఎడమ భుజము అగౌరవము

పురుషులకు

పురుషులకు

కుడి భుజము కష్టము

వ్రేళ్ళపై స్నేహితులరాక

మోచేయి ధనహాని

మణికట్టునందు అలంకారప్రాప్తి

చేతియందు ధననష్టం

ఎడమ మూపు రాజభయం

నోటియందు రోగప్రాప్తి

రెండు పెదవులపై మృత్యువు

పురుషులకు

పురుషులకు

క్రింది పెదవి ధనలాభం

పైపెదవి కలహము

ఎడమచెవి లాభము

కుడిచెవి దుఃఖం

నుదురు బంధుసన్యాసం

కుడికన్ను అపజయం

ఎడమకన్ను శుభం

ముఖము ధనలాభం

బ్రహ్మరంద్రమున మృత్యువు

స్త్రీలకు

స్త్రీలకు

తలమీద మరణసంకటం

కొప్పుపై రోగభయం

పిక్కలు బంధుదర్శనం

ఎడమకన్ను భర్తప్రేమ

కుడికన్ను మనోవ్యధ

వక్షమున అత్యంతసుఖము,పుత్రలాభం

కుడి చెవి ధనలాభం

పై పెదవి విరోధములు

క్రిందిపెదవి నూతన వస్తులాభము

స్త్రీలకు

స్త్రీలకు

రెండుపెదవులు కష్టము

స్తనమునందు అధిక దుఃఖము

వీపుయందు మరణవార్త

గోళ్ళయందు కలహము

చేయుయందు ధననష్టము

కుడిచేయి ధనలాభం

ఎడమచేయి మనోచలనము

వ్రేళ్ళపై భూషణప్రాప్తి

కుడిభుజము కామరతి, సుఖము

బాహువులు రత్నభూషణప్రాప్తి

తొడలు వ్యభిచారము,కామము

మోకాళ్ళు బంధనము

చీలమండలు కష్టము

కుడికాలు శత్రునాశనము

కాలివ్రేళ్ళు పుత్రలాభం

English summary

Did You Know That Lizards Can Predict A Person's Future, బల్లి మనిషి భవిష్యత్ ను తెలుపుతుందన్న విషయం మీకు తెలుసా

Generally, when a lizard falls on a person, it is considered to be unlucky and a bad omen. As per ancient scripts, it is mentioned that falling of lizards on certain parts of the body can signify something or predict details of future.
Story first published: Tuesday, August 15, 2017, 14:30 [IST]
Subscribe Newsletter