8 దిక్కులకి అష్టదిక్పాలక దేవతలు

Posted By: LAKSHMI BAI PRAHARAJU
Subscribe to Boldsky

అష్ట దిక్పాలకులు ఎనిమిది దిక్కులకు హిందూ దేవతలు. అష్ట అంటే "ఎనిమిది", దిక్ అంటే "దిక్కులు", పాలకా అంటే అధిపతులు అని అర్ధం. కాబట్టి....

అష్ట దిక్పాలకులు ఎనిమిది దిక్కులకు హిందూ దేవతలు. అష్ట అంటే "ఎనిమిది", దిక్ అంటే "దిక్కులు", పాలకా అంటే అధిపతులు అని అర్ధం. అందువలన, అష్ట దిక్పాలకులు ఎనిమిది దిక్కులను పాలించే హిందూ దేవతలు. ఎనిమిది దిక్కులు, దిక్పాలకుల వివరాలు కింద ఇవ్వబడ్డాయి.

Ashta Dikpalas Gods of 8 Directions

1)తూర్పు - ఇంద్రుడు

2)పడమర - వరుణుడు

3)ఉత్తరం - కుబేరుడు

4)దక్షిణం - యముడు

Ashta Dikpalas Gods of 8 Directions

Image source:weekipidia

5)ఆగ్నేయం - అగ్ని

6)నైరుతి - నైరుతి

7)వాయువ్యం - వాయువు

8)ఈశాన్యం - ఈశాన్యం

Ashta Dikpalas Gods of 8 Directions

1)ఇంద్రుడు

ఇంద్రుడు తూర్పు దిక్కుకు దేవతగా పరిగణించబడతాడు. ఆయన వాహనం ఐరావతం లేదా తెల్ల ఏనుగు రాజ బలానికి చిహ్నం.

2)వరుణుడు

వరుణుడు పశ్చిమ దిక్కుకు అధిపతి. ఆయన వాహారం మకరం, అంటే మొసలి.

3)కుబేరుడు

కుబేరుడు ఉత్తర దిక్కుకు అధిపతి. కుబేరుడి వాహన౦ నరుడు లేదా మనిషి. కుబేరుడి వాహనం మేక అని కొన్ని ఆధారాలు చెప్తాయి.

4)యమ

మృత్యుదేవత అయిన యమ, దక్షిణ దిక్కుకు అధిపతి. ఈయన వాహనం ఎద్దు.

Ashta Dikpalas Gods of 8 Directions

5)అగ్నిదేవుడు

అగ్ని ఆగ్నేయ దిక్కుకు అధిపతి. రాం అగ్నిదేవునికి వాహనంగా భావించబడుతుంది.

6)నైరుతి

నిరుతి నైరుతి దిక్కుకు అధిపతి. పిశాచం అతని వాహనం.

7)వాయుదేవుడు

వాయవ్య దిక్కుకి అధిపతి వాయుదేవుడు. ఒక జింక వాయుదేవుని వాహనం.

8)ఇసాన

ఈశాన్య దిక్కుకు అధిపతి ఇసాన. ఇసాన కి వాహనం వృషభం (ఎద్దు).

English summary

Ashta Dikpalas Gods of 8 Directions

Ashta Dikpalas are the Hindu Gods of eight Directions. Astha literally means “eight”, dik means “direction” and Palaka means Guardian. Henc... .