శ్రీ సుబ్రమణ్య స్వామి అష్టకం

By: Ashwini Pappireddy
Subscribe to Boldsky

ప్రతి నెలలో, శుక్ల పక్షి యొక్క సష్తి రోజు సుబ్రమణ్య స్వామి లేదా స్కంద స్వామి కి అంకితం చేయబడింది. దీనినే స్కంద సష్తి అని కూడా పిలుస్తారు, మరియు లార్డ్ కార్తికేయ భక్తులు అతని ఆశీర్వాదం మరియు దయ సంపాదించడానికి ఈ రోజున ఉపవాసాలు మరియు పూజలను చేస్తారు.

లార్డ్ స్కంద శివుడు మరియు పార్వతీదేవి ల కుమారుడు. ఆయన వినాయకుడి సోదరుడు. ఇద్దరిలో ఎవరు పెద్దవారు అనేదాని గురించి దక్షిణ మరియు ఉత్తర భారతదేశాల్లో భిన్నమైన అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి.

దక్షిణ ప్రాంతంలో, వినాయకుడు పెద్దవాడుగా పరిగణించబడుతుంది; ఉత్తర భారతదేశంలో, లార్డ్ స్కందా అన్నయ్య అని నమ్ముతారు. వారిలో ఎవరు పెద్దవారైనప్పటికీ, లార్డ్ కార్తికేయకు భారీ సంఖ్యలో భక్తులు ఉన్నారు. ఎందుకంటే లార్డ్ స్కంద సులభంగా కరుణించే వాడని నమ్ముతారు మరియు తన భక్తులకు మంచి అదృష్టాన్ని మరియు సంపద ని ఇస్తాడని నమ్ముతారు.

sree subramanya swami

జూన్ 28, న స్కంద శశాంత్ పండుగగా జరుపుకుంటారు. ఈ సందర్భం గా, శ్రీ సుబ్రమణ్య అష్టాకం గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి.ఈ స్తోత్రం చాలా శక్తివంతమైనది మరియు ఇది గత జన్మలలో మరియు ఈ జన్మలో చేసిన పాపాల బంధాల నుండి మిమల్ని విముక్తి చేస్తుంది.

పెళ్లి ప్రయత్నాలు సఫలం కావాలంటే ఇలా చేసి చూడండి.!

శ్రీ సుబ్రమణ్య స్వామి అష్టకం

హే స్వామినాథ కరుణకరా దీన బంధో,

శ్రీ పార్వతీశ ముఖ పంకజ పద్మ బంధో,

శ్రీశాది దేవ గన పూజిత పాద పద్మ,

వల్లేసా నాద మమా దేహ కరవలంబమ్.

దేవాది దేవ సుతా, దేవ గణాధి నాధా,

దేవేంద్ర వంద్య మృదు పంకజ మంజు పద,

దేవర్షి నారద మనేంద్ర సుగీత కార్తె,

వల్లీసా నాద మమా దేహి కరవలంబమ్.

నిత్యాన్న దానా నిరథకిల రోగ హరిన్,

భాగ్య ప్రధాన పరిపూరిత భక్త కమ,

శ్రీయాగం ప్రణవ వాచా నిజ స్వరూపా,

వలెస్స నాద మమ ధారా కరవలంబమ్...

క్రౌంచ సురేంద్ర పరిగన్ధన శక్తి శులా,

చాప తీ శస్త్ర పరిమందిత దివ్య పానై,

శ్రీ కుణ్డలీసా దృత తుందా సిఖీన్ద్ర వాహ,

వల్లీస నాధ మమ దేహి కరావలంబమ్.

దేవాది దేవా రాధా మండల మధ్య మిథ్య,

దేవేంద్ర పీడా నగరం దృఢ చాప హస్త,

సూరం నిహత్య సుర కోటిభిరాద్యమైన,

వల్లీస నాధ మమా దేహి కరావలంబమ్.

హీరాధి రత్న వార యుక్త కిరీద హర,

కేయూర కుండల లసత్ కవచాభిరామా,

హే వీర తారక జయా అమర బృంద వంధ్య,

వల్లీస నాధ మమా దేహి కరావలంబమ్.

పంచాక్ష రధి మను మంత్రిత్వ గంగ తోయాయి,

పంచామృతై ప్రూదితేంద్ర ముఖైర్ మునీంద్రయై,

పట్టాభిషిక్త మఘవాత నాయాస నాధా,

వల్లీస నాధా మామా దేహి కరావలంబమ్.

శ్రీ కార్తికేయ కరుణ మృత పూర్ణ దృష్ట్యా,

కామాధి రోగ కలుషి కృత దృష్ట్యా చిత్తం,

సిక్త్వ తు మామవ కల నిధి కోటి కాంత,

వల్లీస నాధ మామా దేహి కరావలంబమ్.

సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం పుణ్యం ఎహ్ పడఁతి ద్విజోత్తమా,

తెయ్ సర్వ్ ముక్తిమయంతి సుబ్రహ్మణ్య ప్రసాదతః,

సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం ఇదం ప్రతర్ ఉత్తమ య పండిత్,

కోడి జన్మ కృతం పాపం తత్ క్షనాద్ తస్య నశ్యతి.

స్తోత్రం యొక్క అనువాదం

వల్లీ దేవికి మీ చేయినిచ్చిన కరుణామయుడా, దేవతల యొక్క అధినాయకుడా, అణచివేతకు స్నేహితుడు వంటివాడా, ఎవరు తామర యొక్క పూవు వంటి ముఖం గల పార్వతి మరియు,తామర పూవులచే దేవతలందరిచే పూజించబడే లక్ష్మీదేవి కుమారుడా.

వల్లికి చెయ్ అందించిన ఓ దేవుడా, దేవతల దేవుడి కుమారుడు, ఎవరైతే దేవతల యొక్క ముఖ్య కుమారుడు, ఎవరు తామర లాంటి మృదువైన అడుగులు గల దేవేంద్రుడి మరియు కీర్తనలు పాడటంలో విద్వంసులైన నారదముని మరియు ఇతరులచే ఆరాధించబడుతున్నారు.

మధురాష్టకం: జగన్నాథునికి అంకితం

వల్లికి చెయ్ అందించిన ఓ దేవుడా, ఎవరు రోజువారీ ఆహారాన్ని అనాధలకు అందిస్తారో, అన్ని ప్రబల వ్యాధులను స్వస్థపరిచేవాడు, ఎవరు అదృష్టాన్ని అందజేస్తారో,అది భక్తుల అన్ని కోరికలను నెరవేరుస్తుంది మరియు దీని అసలు రూపం ప్రణవ వేదాలలో ఇవ్వబడింది.

వల్లికి చెయ్ అందించిన ఓ దేవుడా,మౌంటైన్స్ కి రాజు వంటివాడు,ఎవరు బాణాన్ని, శక్తి ని,బో ని తన చేతులతో ఉంచుకొని పూజింపబడుతున్నాడో, ఎవరు చెవి రింగులను ధరించి మరియు కదిలే నెమలి ని వాహనంగా కలిగివున్న ఓ దేవా!

వల్లికి చెయ్ అందించిన ఓ దేవుడా, రథాల సమూహాల మధ్య రథంను ఎవరు నడుపుతున్నారో, ఎవరు దేవేంద్రుడి సమస్యలను నిరోధిస్తారో

, ఎవరు బాణాలు చాలా వేగంగా పంపగలరో మరియు సురాను చంపడం ద్వారా లక్షలాది దేవతల పూజల పాత్రుడవుతున్న ఓ దేవా.

వల్లి యొక్క ఓహ్ లార్డ్, ఎవరు వజ్రాలు మరియు రత్నాలు ధరిస్తాడో, ఎవరు ఒక చేతి కడియం( కవచం) చెవి వలయాలు మరియు బలమైన కవచం ధరిస్తాడో, మరియు తారకుడిని చంపిన వీరుడు మరియు దేవతల సమూహం తో గౌరవింపబడిన ఓ దేవా.

పవిత్రమైన మంత్రాల ద్వారా మరింత బలపరిచిన తరువాత, పవిత్ర జలమైన గంగ లో స్నానం చేయడంతో, పవిత్రమైన ఐదు అక్షరాల పఠించడంతో, ఇంద్రుడు వారి నాయకుడిగా పట్టాభిషక్తిడై వల్లీ ఓహ్ లార్డ్ కి మద్దతునిచ్చారు. ఐదు పవిత్ర అక్టర్లతో అభిషేకం మరియు పవిత్ర ఋషులు దగ్గర చాలా నేర్చుకున్నాడు.

వల్లీ యొక్క ఓహ్ లార్డ్, ఎవరు కార్తికేయుడిగా పిలవబడుతున్నాడో , ఎవరైతే అతనిని, దయతో నివారిణులు అర్పించి, పశ్చాత్తాపపడి, వ్యాధుల నుండి మరియు మనశ్శాంతిని కలిగిస్తాడో,

ఎవరు సొంత ఇల్లు కావాలని కళ కంటారో మరియు ఎవరు కోటీశ్వరులు కావాలనుకుంటారో వారందరిని దయతో ఆదరిస్తాడు.

సుబ్రమణ్య స్వామి ఈ ఆక్టెట్ను చదివిన వారికి సుబ్రమణ్యడి కృపతో మోక్షం లభిస్తుంది.

, సుబ్రమణ్య పై ఈ ఆక్టెట్ ని ఉదయం వేళ చదివిన వారు కోటీశ్వరులవుతారు మరియు మునపటి జన్మలలో చేసిన పాపాలన్నీ అదృశ్యమవుతాయి.

English summary

Check out for sree subramanya swami ashtakam

Check out for sree subramanya swami ashtakam
Story first published: Wednesday, July 12, 2017, 19:07 [IST]
Subscribe Newsletter