మీ పురుషాంగం సైజును బట్టీ మీరు ఏ జాతి మగవాళ్లో తెలుసుకోండి! మీరు ఏ జాతి స్త్రీతో సెక్స్ చేయాలి?

Written By:
Subscribe to Boldsky

కామశాస్త్రం, కామసూత్ర ప్రకారం గడియారాన్ని విభజించే అంకెల్లా 6,9,12 అని స్త్రీ పురుష జననాంగపు పరిమాణాలను వాత్స్యాయనుడు వేరుచేశాడు.

స్తంభించినప్పుడు 6 అంగుళాల పొడవైన అంగం ఉంటే అలాంటి వారు శశజాతి పురుషులు. 9 అంగుళాల పొడవుంటే మృగజాతి(వృష జాతి) పురుషులు. 12 అంగుళాల పొడవుంటే అతను అశ్వజాతి పురుషుడు.

12 అంగుళాల లోతు యోని ఉంటే

12 అంగుళాల లోతు యోని ఉంటే

అలాగే స్త్రీలకు ఇవే కొలతల్ని వర్తింపజేశాడు వాత్స్యాయనుడు. 6 అంగుళాల లోతుగల యోని వున్న స్త్రీని మృగిజాతి స్త్రీ గా పేర్కొన్నాడు. అలాగే 9 అంగుళాల లోతు యోని ఉండే స్త్రీని బడబ జాతి స్త్రీ గా చెప్పాడు. 12 అంగుళాల లోతు యోని ఉన్న స్త్రీని హస్తినీ జాతి స్త్రీ అని వాత్స్యాయనుడు పేర్కొన్నాడు.

ఎవరితో సెక్స్ లో పాల్గొనాలి

ఎవరితో సెక్స్ లో పాల్గొనాలి

పురుషాంగం పొడువు, యోని లోతుల బట్టీ స్త్రీ, పురుషులుగా విభజించిన వాత్స్యాయనుడు ఏ జాతి పురుషుడు, ఏ జాతి స్త్రీతో సెక్స్ లో పాల్గొనాలని కూడా తెలిపాడు.

సమరతం

సమరతం

శశ జాతి పురుషుడికి మృగీ జాతి స్త్రీకి మధ్య, వృష జాతి పురుషుడికి, బడబ జాతి స్త్రీకి మధ్య, అశ్వ జాతి పురుషుడికి హస్తిని జాతి స్త్రీకి మధ్య జరిగే సెక్స్ ను సమరతం అంటారు.

యోని సైజ్ తగ్గట్లుగా పురుషాంగం

యోని సైజ్ తగ్గట్లుగా పురుషాంగం

సమరతం అంటే స్తీ యోని సైజ్ కు పురుషుడి పురుషాంగం సైజ్ కూడా సరిపోయి చేపట్టే సెక్స్ ఇది. సమరతం కాని వన్నీ అసమరతం లేక విషమ రతం అవుతాయి

విషమ రతం

విషమ రతం

ఇక శశజాతి పురుషుడు బడబ జాతి స్త్రీతోనూ,హస్తినీ జాతి స్త్రీతోనూ,

అలాగే వృష జాతి పురుషుడు మృగి జాతి స్త్రీతో, హస్తిని జాతి స్త్రీతోనూ ఇక అశ్వ జాతి పురుషుడు మృగి జాతి, బడబ జాతి స్త్రీలతో సెక్స్ లో పాల్గొంటే దానిని విషమ రతం అని అంటారు.

ఉచ్చరతం

ఉచ్చరతం

అలాగే స్త్రీ యోని కంటే పురుషుని అంగం పెద్దదిగా వున్నప్పుడు సాగించే రతిని ఉచ్చరతం అని అంటారు. అశ్వ జాతి పురుషుడు బడబ జాతి స్త్రీ, వృష జాతి పురుషుడు మృగీ జాతి స్త్రీ చేపట్టే సెక్స్ ను ఉచ్చరతం అని అంటారు.

అంగం బాగా పెద్దగా ఉండి..

అంగం బాగా పెద్దగా ఉండి..

చివరి జాతి (అశ్వ జాతి) పురుషుడు అంటే అంగం బాగా పెద్దగా ఉన్న పురుషుడు మొదటి జాతి (మృగిజాతి ) స్త్రీతో అంటే యోని లోతు తక్కువగా ఉన్న స్త్రీతో సెక్ష్ చేయడమే ఇందులోని ప్రత్యేకత.

నీచతరం

నీచతరం

అలాగే వృష జాతి పురుషుడు హస్తిని జాతి స్త్రీతో కలవడాన్ని నీచతరం అంటారు. అంటే పురుషాంగ సైజ్ తక్కువగా ఉన్న పురుషుడు ఎక్కువ లోతుగా యోని ఉండే స్త్రీతో సెక్స్ చేస్తే దానిని నీచరతం అని అంటారు.

సమరతంలోనే ఆనందం

సమరతంలోనే ఆనందం

స్త్రీ పురుషుల జననేంద్రియాల పరిమాణం సమానంగా వుండే వారి మధ్య సాగే రతిని సమరతం అని అంటారు. అలా స్త్రీ పురుషులలో అంగ ప్రమాణం సరిసమానంగా ఉన్నవారిద్దరూ సెక్స్ చేస్తే ఎక్కువ ఆనందం పొందగలుగుతారు.

అంతగా ఆనందం ఉండదు

అంతగా ఆనందం ఉండదు

అలా కాకుండా పెద్ద పురుషాంగం ఉండే అతను చిన్న యోని ఉండే అమ్మాయితో, పెద్ద యోని ఉండే అమ్మాయి, చిన్న పురుషాంగం ఉండే అబ్బాయితో సెక్స్ చేస్తే అంతగా ఆనందం ఉండదు.

ఎలాంటి వారితో సెక్స్ చేయకూడదు

ఎలాంటి వారితో సెక్స్ చేయకూడదు

వాత్స్యాయనుడి ప్రకారం కొందరు స్త్రీలతో సెక్స్ లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పాల్గొనకూడదు. కుష్టు రోగం ఉన్నవారితో, పిచ్చివారితో, రహస్యాలు బయటపెట్టే స్వభావం గల అమ్మాయితో, ఒకటి మాటలు ఇంకొకరికి చెప్పే అమ్మాయితో, నల్లగా ఉండి మగవాళ్లను టెంప్ట్ చేసే అమ్మాయిలతో అస్సలు సెక్స్ చేయకూడదు.

భార్య స్నేహితురాలితో..

భార్య స్నేహితురాలితో..

అలాగే శరీరం నుంచి నుంచి దుర్వాసన వచ్చే స్త్రీతో, నీ భార్య స్నేహితురాలితో, సన్యాసినితో, భర్త చనిపోయిన ఆమెతో, పురోహితుడి భార్యతో, అధికారి భార్యతో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సెక్స్ లో పాల్గొనకండి. అంది మంచిది కాదు.

English summary

man is divided into three classes according to kamasutra

man is divided into three classes according to kamasutra