శనిదేవుడంటే అందరికీ ఎందుకంత భయం,ఎందుకు శనిని దుఃఖానికి, చీకటికి ప్రతీకగా చూస్తారు?

Posted By: DEEPTHI T A S
Subscribe to Boldsky

హిందూ పురాణాలలో, కొందరు దేవతలకి భయపడతారు కానీ అందరికంటే ఎక్కువ శనిదేవుడికి ఎక్కువ భయపడతారు.

ఆయన దురదృష్టాన్ని, సమస్యలని తెస్తాడని భావిస్తారు. దాన్ని ఒక దురదృష్ట గ్రహంగా, చెడ్డ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మిగతా గ్రహాల మంచి ఫలితాలను కూడా అడ్డుకుంటుంది.

Why Is Lord Shani The Most Feared God

శనేశ్వరుడి మూలాలు

సూర్యుడికి పుట్టిన శని దేవుడికి తన అన్న యముడి కంటే ఎక్కువ భయపడతారు ప్రజలు.ఎందుకంటే యముడు చచ్చిపోయిన వాళ్ళని పాపాల బట్టి శిక్షిస్తే, శనీశ్వరుడు బ్రతికి ఉన్న వాళ్ళని పీడించడంలో పేరు పొందినవాడు.

Why Is Lord Shani The Most Feared God

దురదృష్టానికి దేవుడు

హిందూ పురాణాల ప్రకారం,శనీశ్వరుడు పుట్టినప్పుడు సూర్యుడు గ్రహణంలోకి వెళ్ళాడు.అందుకే శనివారం శుభకార్యలకి మంచిది కాదంటారు.

మందకొడి మరియు అవటివాడైన శని,చిన్నపుడు తన అన్న యముడితో జరిగిన యుద్ధంలో గాయపడ్డాడు.అతను కాకి లేక గ్రద్దచే నడిపే రధం పై విల్లు , బాణాలతో కనిపిస్తాడు.నల్ల రంగు శరీరంతో నల్ల దుస్తులు వేసుకుంటాడు.

శని చంద్రుడికి దగ్గరగా ఉంటే, ఒక వ్యక్తి జాతక చక్రం నుంచి ఏడున్నర ఏళ్ళు ఏలనాటి శని మొదలవుతుంది.వేద జ్యోతిష్యం ప్రకారం, ఒక మనిషి జీవితంలో ఈ కాలం కష్టకాలంగా పేర్కొంటారు.ఆ వ్యక్తి చాలా ఇబ్బందులు,కష్టాలు,ఎన్నో వైఫల్యాలు, ఆరోగ్య మరియు డబ్బు సంబంధ కష్టాలు ఎదుర్కోవచ్చు.జీవితంతం గుర్తుండిపోయే కాలంగా దీన్ని అనుకుంటారు.

Why Is Lord Shani The Most Feared God

హిందూ పురాణాల ప్రకారం శని, శోకం మరియు బాధలు పెట్టే గ్రహంగా పేరు పొందాడు. కానీ అది పూర్తిగా నిజం కాదు.ప్రజలు తమ కర్మ ఫలాలు అనుభవించడానికి మరియు ధర్మం, న్యాయనికి ప్రతీకగా ఏలనాటి శనిని సృష్టించాడు.

శని దేవుడు పేదరికం, దీర్ఘాయువు, బాధ, ముసలితనం, చావు, పరిమితి, క్రమశిక్షణ, ఆలస్యం, బాధ్యత, అధికారం, వినయం, తెలివి, ఔన్నత్యం మరియు ఆశయానికి సూచిక.ఈ గ్రహం మనుషుల చెడ్డ స్వభావాలని శాసించే చీకటి గ్రహంగా భావించబడుతుంది.

Why Is Lord Shani The Most Feared God

ప్రముఖ నమ్మకాలకి విరుద్ధంగా శని గ్రహమే అన్ని గ్రహాల కంటే తొందరగా ప్రసన్నమవుతాడు.తన స్పష్టమైన కఠిన ప్రవర్తన వలన, తనకి చెడ్డ పేరు వచ్చింది.కానీ అతని ఈ కఠిన ప్రవర్తన వల్లనే, భవిష్యత్తులోని చెడ్డ ప్రవర్తనని నియంత్రిస్తున్నాడు మరియు ప్రజల పాపాల నుంచి విముక్తుల్ని చేస్తున్నాడు.

Why Is Lord Shani The Most Feared God

శని దోషం నుంచి విముక్తికి ఈ క్రింద రాసిన నివారణలు చేయండి

- ఒక పక్షి ని పంజరం నుంచి విడుదల చేయండి.

- ఆవాల నూనె శని దేవుడికి ఇవ్వండి.

- శక్తివంతమైన ఆభరణాలు వేసుకోండి.

Why Is Lord Shani The Most Feared God

- పేదలకు దానాలు ఇవ్వండి.

- రావి చెట్టుని పూజించండి.

- మంచి పనులు చేయండి- ఉత్తమమైనవి.

English summary

Why Is Lord Shani The Most Feared God And The Symbol Of Sorrow And Darkness. How It Benefits You To Please Him

In Hindu Mythology, certain gods are feared but the people fear the most is Shani Dev. They say he brings bad luck and trouble. It is considered an ill-fated planet and all the other planets fail to give any positive results if Shani is in a bad position.