For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

గురు పూర్ణిమ 2020: సంస్కృత శ్లోకాలు మరియు అర్థం; వీటిని పంచుకోండి, మీ గురువుకు నివాళి అర్పించండి

|

గురు పూర్ణిమ 2020: ఆశాఢ పూర్ణిమ వేద వ్యాస జన్మదినం మరియు వివిధ గురువుల సహకారాన్ని జరుపుకుంటుంది. గురువులకు పరిపూర్ణమైన క్రుతజ్ఝతలు చెల్లించే క్రింద పంచుకున్న కొన్ని సంస్కృత శ్లోకాలను చూడండి.

భారతదేశంలో, ఒక గురువును గురు అని పిలుస్తారు (అనగా అజ్ఞానాన్ని తొలగించేవాడు). అందువల్ల, ఉపాధ్యాయులు మరియు సలహాదారులు ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఆశాఢ మాసంలో పూర్ణిమ తిథి గురు శిష్య పరంపరకు అంకితం చేయబడింది, ఎందుకంటే ఇది రచయిత మరియు గొప్ప భారతీయ ఇతిహాసం మహాభారత పాత్రలలో ఒకటైన మహర్షి వేద వ్యాస జన్మదినాన్ని సూచిస్తుంది. ప్రజలు తమ ఉపాధ్యాయునికి గురుదక్షణ చెల్లించి గురు పూర్ణిమను జరుపుకునేందుకు సిద్ధమవుతున్నప్పుడు, క్రింద పంచుకున్న సంస్కృత శ్లోకాలు / శ్లోకాలను పరిశీలించండి, గురువులపై భక్తితో కొన్ని స్లోకాలు మరియు వాటి అర్థాలు ఈ క్రింది విధంగా వివరిస్తుంది.

గురు పూర్ణిమ 2020: ఆశాఢ పూర్ణిమ వేద వ్యాస జన్మదినం

గురు పూర్ణిమ 2020: ఆశాఢ పూర్ణిమ వేద వ్యాస జన్మదినం

1) గురు బ్రహ్మ, గురు విష్ణు, గురు దేవో మహేశ్వర

గురు సాక్షత్ పర బ్రహ్మ, తస్మై శ్రీ గురవే నమహా:

అర్థం

బ్రహ్మ (సృష్టికర్త), విష్ణువు (సృష్టికర్త) మరియు శివుడు (విధ్వంసకుడు) అయిన గురువుకు నా వందనం. త్రిమూర్తుల స్వరూపం అయిన గురువు ముందు నేను నమస్కరిస్తున్నాను.

2) గురు స్తోత్రం

2) గురు స్తోత్రం

అఖండ - మండలకరం

వ్యాప్తం యెన చరాచరం

తత్పాదం దర్శితం యేనా

తస్మై శ్రీ గురవే నమ:

అర్థం

నాకు కాలాతీతమైన, అనంతమైన సత్యాన్ని వెల్లడించిన మరియు విశ్వం దాటిన గురువుకు నమస్కారాలు.

అగ్యానా తిమిర్-అంధస్య

జ్ఞానంజన శాలకయ

చక్షుర్-ఓన్మీలిటం యేనా

తస్మై శ్రీ గురవే నమ:

అర్థం

అర్థం

నా కళ్ళను కళ్ళకు కట్టిన చీకటిని తొలగించి నాకు జ్ఞానోదయం చేసిన గురువుకు నమస్కారాలు

స్థవరం జంగమం వ్యాప్తం

యత్ కించీత సచ్చారాచరం

తత్పాదం దర్శితం యేనా

తస్మై శ్రీ గురవే నమ:

అర్థం

ఈ ప్రపంచంలో అన్ని యానిమేట్ మరియు జీవం లేని, కదిలే మరియు స్థిరమైన వస్తువులన్నింటినీ విస్తరించే శక్తి గురించి నాకు నేర్పించిన గురువుకు నమస్కారాలు.

చిన్మాయం వ్యాపి యాట్ సర్వం

త్రైలోక్యం సచ్చారాచరం

తత్పాదం దర్శితం యేనా

తస్మై శ్రీ గురవే నమ

అర్థం

అర్థం

నా చైతన్యంలోని ప్రకాశం మరియు వైభవం మూడు ప్రపంచాలను విస్తరించి ఉన్నాయని నాకు వెల్లడించిన గురువుకు నమస్కారాలు.

సర్వ శ్రుతి శిరో-రత్న

విరజిత్-పదంబుజ

వేదాంతం సూర్యో యా

తస్మై శ్రీ గురవే నమ:

అర్థం

వికసించే తామర కోసం సూర్యుడిలా ఉన్నవారికి మరియు ఉపనిషత్తులలోని మంత్రాలను ప్రతిధ్వనించేవారికి నమస్కారాలు.

చైతన్య శష్వత శాంటో

వ్యోమాటిటో నిరంజనా

బిందునాడ్ కలతీత

తస్మై శ్రీ గురవే నమ:

అర్థం

అర్థం

శాశ్వతమైన సత్యాన్ని మరియు శాంతిని సూచించే గురువుకు, సమయం మరియు జీరో భావనను మించినవారికి నమస్కారాలు.

జ్ఞాన శక్తి సమరూధ

తత్వమల విభూషిత

భుక్తి-ముక్తి ప్రదతా చా

తస్మై శ్రీ గురవే నమ:

అర్థం

జ్ఞానం మరియు శక్తిని వ్యక్తీకరించే గురువుకు, భౌతిక ప్రపంచం మరియు విముక్తి ఆనందాన్ని నాకు ప్రసాదించిన వారికి నమస్కారాలు.

అనెకా జన్మా సంప్రాప్తా

కర్మ బంధ విదాహిన్

ఆత్మ జ్ఞాన ప్రదానెన్

తస్మై శ్రీ గురవే నమ:

అర్థం

అర్థం

స్వీయ-సాక్షాత్కార శక్తులతో నాకు సహాయం చేసిన గురువుకు నమస్కారాలు మరియు మునుపటి జన్మల యొక్క కర్మ బంధం నుండి నన్ను వదిలించుకున్నాను.

శోషనం భవశిందోష్

జ్ఞాపనం సరసంపదహా

గురో పడోదకం సమ్యక్

తస్మై శ్రీ గురవే నమ:

అర్థం

చరణంరిత్ (గురువు పాదాలను కడగడానికి ఉపయోగించే నీరు) ఒక చుక్కను తినడం ద్వారా, ఒక శిష్యుడు శాశ్వతమైన జ్ఞానంతో ఆశీర్వదించవచ్చు మరియు జ్ఞానం కోసం తన దాహాన్ని తీర్చవచ్చు.

నా గురోర్ అధికామ్ తత్వం

నా గురోర్ అధికం తపహ్

తత్వ జ్ఞానత్ పరమ్ నస్తి

తస్మై శ్రీ గురవే నమ:

అర్థం

అర్థం

సత్యానికి సమానమైన గురువుకు నా నమస్కారాలు, తపస్సు యొక్క గొప్ప రూపం ఎవరికి సేవ, మరియు సత్యం యొక్క జ్ఞానం అతని కంటే గొప్పది.

మన్నాథ శ్రీ జగన్నాథ

మాట్ గురు శ్రీ జగత్గురుహు

మదత్మా సర్వ భూతత్మా

తస్మై శ్రీ గురవే నమ:

అర్థం:

నా దేవుడు ప్రపంచ దేవుడు, నా గురువు కాస్మోస్ గురువు

మరియు నాలోని ఆత్మ ప్రపంచం యొక్క స్వయం, జ్ఞానంతో నన్ను ఆశీర్వదించిన నా గురువుకు నమస్కారాలు.

గురుర్-అదిర్-అనధిశిచ్చా

గురు పరమ్ దైవం

గురోహ్ పరాటరం నాస్టి

తస్మై శ్రీ గురవే నమ:

అర్థం

అర్థం

గురు విశ్వం ఆరంభం, అయినప్పటికీ అతను ప్రారంభం లేకుండానే ఉన్నాడు,

గురువు దేవుని అత్యున్నత రూపం, ఆయనలాంటి వారు ఎవరూ లేరు.

గురు మరియు నేను ఆయన కమలం లాంటి పాదాల ముందు నమస్కరిస్తున్నాను.

4) గురౌ నా ప్రిప్యాట యట్టన్నన్'యాత్రపి హి లాబ్యాత. గురుప్రసాదత్ సర్వ: ప్రిప్రంటైవా నా సనాయ:

జ్ఞానం మరెక్కడా నుండి పొందలేము కాని గురువు నుండి మాత్రమే. గురువు ఆశీర్వాదంతో మాత్రమే జ్ఞానం పొందుతుంది.

5) వినయ ఫలా సుస్రుస గురుసుస్రస ఫలం స్రుత జననం. జస్నశ్య విరతిహ విరతి ఫలం కస్రవ నిరోధహ్ .

సేవలో సరళత ఫలితాలు, గురువుకు చేసే సేవ జ్ఞానాన్ని పొందడంలో సహాయపడుతుంది, జ్ఞానం మోక్షంలో వేరుచేయబడిన మరియు నిర్లిప్త ఫలితాలను పొందడంలో సహాయపడుతుంది.

English summary

Guru Purnima 2020: Sanskrit Shlokas and meaning; share these and pay a perfect tribute to your teacher

Guru Purnima 2020: Sanskrit Shlokas and meaning; share these and pay a perfect tribute to your teacher